Har vi mistet kontrollen?

Jeppe K ren 20141022 EP 011156 CCR 132

Af Ole Aabenhus
"Vi lever i en tid, hvor uligheden eksploderer. Mange tænker på deres børns fremtid og spørger sig selv, om fremtidens samfund bliver mere trygt både økonomisk og i forhold til sikkerhed osv. Derfor: Vi må kontrollere og håndtere globaliseringen til gavn for borgerne".

Det siger Jeppe Kofod, socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet til myeurope.today.
"Mange har en følelse af, at de har mistet kontrollen med de begivenheder, der bestemmer deres liv i en verden med flygtningestrømme, inflation, klimaforandringer, stadig hårdere konkurrence om job, pres på lønninger, arbejdsforhold".

Jeppe Kofod er vært for et seminar den 25. januar i Bruxelles, hvor de "20 Anbefalinger Til Mere Demokrati I Europa", som projektet My!Europe har udarbejdet, skal præsenteres for europaparlamentarikerne.

"I forhold til Europa handler det om, at vi har et indre marked med fri bevægelighed for arbejdskraft. Mange ser EU som en del af globaliseringens problemer snarere end løsningen. Dermed er EU med til fremme usikkerhed, og det er nok derfor, der er denne skepticisme, fordi man ikke synes at politikerne kommer med de rigtige svar".

Neo-liberalismen dominerer
"Det paradoksale er jo, at mange europæere ifølge målingerne gerne vil det europæiske samarbejde, men rigtig mange har ikke sympati til det, som EU har leveret indtil nu. Det forstår jeg, for den politik, som Kommissionen har produceret i mange år har været skæv. Vi jo haft en borgerlig leder af Kommissionen i 12 ½ år - først Manuel Barroso i to omgange og nu Jean-Claude Juncker - og de trækker i en bestemt retning..."

-- en neoliberalistisk retning?
"Ja, som ikke beskytter arbejdstagerrettigheder ordentligt, som ikke tager sociale problemer alvorligt nok, og som nedlægger job i stedet for at investerer i nye. Det er sådan nogen ting, som borgerne reagerer imod. Så en anden politik ville i den grad også øge tiltroen til det europæiske samarbejde, tror jeg".

Kamp bag lukkede døre
Men meget handler om manglende åbenhed. "Jeg tror, det er afgørende, at vi bliver meget mere åbne, transparente, demokratiske - åbner op for de diskussioner og får dem ud i det åbne rum, så borgerne kan se, hvilke politikere, der kæmper for hvilke retninger".

"Alt for ofte ser vi, de sidder i lukkethed i ministerrådet og udvander politiker eller vedtager sparepolitik, som skaber massearbejdsløshed rundt om i Europa. Det er dræbende for demokratiet. Vi må ha' de her ting ud i åbenhed, for vi lever i en verden, hvor rigtig mange problemer er grænseoverskridende. Intet europæisk land kan løse problemerne alene".

De nationale parlamenter i spil
Mange har talt om, at EU savner en fælles offentlighed, som borgerne i de 28 lande kan forholde sig til. Løsningen over de nationale parlamenter, mener han - helt i tråd med de "20 Anbefalinger": "Vejen frem handler om at få styrket det nationale ejerskab, f.eks. via de nationale parlamenter, så man selv påtager sig en del af ansvaret. Det er i de nationale demokratier, at man skal få livet omkring samarbejdet til at blomstre".

"I EU er vi danskere, tyskere, franske, tjekkiske, så når vi skal samarbejde, så skal vi gøre det nedefra og op med at der er en stærk involvering af deres nationale parlamenter, nationale offentligheder, civilsamfund osv. Der er stadig folk, der tror, man kan lave en føderalistisk superstat i Europa, men det mener jeg er en forkert vej at gå".

Er tanken om den europæiske superstat ikke også ved at være død, spørger jeg.
"Jo, man bruger under 1 procent af bruttonationalproduktet på det fælles europæiske. 0,83 procent vender tilbage til medlemslandene i form af landbrugsstøtte, strukturfonde osv. Det er under 0,2 procent af bruttonationalproduktet, vi bruger fælles i Europa, så EU er jo på ingen måde nogen superstat".

Mere åbenhed
Hvad kunne Europa-Parlamentet gøre for at give folk mere medindflydelse på europæisk plan?
"Europa-Parlamentet skal fokusere på sine kerneopgaver: Vi skal være transparensens, åbenhedens og demokratiets vogter", siger Jeppe Kofod.

Helt konkret peger han på, at Parlamentet under den græske krise inviterede Tsipras, den græske premierminister, til en åben debat i Parlamentet, så folk kunne se de politiske forskelle, der er i svarene.

Men han savner den type åbne høringer, hvor Parlamentet kunne stille Kommissionen til regnskab i fuld åbenhed, som man kan i den amerikanske kongres.

Et af de steder, hvor det trods alt kan lade sig gøre er i de særlige undersøgelsesudvalg, der er nedsat om Dieselgate (Folkevognsfabrikkernes software-svindel) og i udvalget om skattely og hvidvaskning af penge - et af de udvalg, Jeppe Kofod selv sidder i.

Juncker i skattely
Apropos skattely, noget, der virkelig forarger folk, er at formanden for Kommissionen i sin tid som finansminister og premierminister i Luxembourg har været så stærkt involveret skatte-manipulation. Burde Parlamentet ikke sætte Juncker stolen for døren?

"Juncker har et ansvar for, hvad der foregik i hans tid. Og det betyder, at han nu må tage fat, rydde op efter det rod, han selv har lavet, og støtte den lovgivning, vi arbejder med. Men det er jo ikke kun Luxembourg, der er involveret. Der er rigtig mange EU-lande, der enten selv er skattely eller hjælper andre med at gemme deres forretninger, unddrage sig skat eller det, der er værre - f.eks. hvidvaskning af penge. De har også et ansvar".

"Der er nogle skatteregler, der gælder for almindelige borgere og små virksomheder, og så er der nogle særlige undtagelser for de største virksomheder og de rigeste borgere. Det er fuldstændig uholdbart og stærkt nedbrydende for demokratiet".

Burde Juncker ikke gå efter alle de afsløringer, der er kommet om Luxembourg?

Det afgørende, da sagen kom frem, var ifølge Jeppe Kofod, at bekæmpelse af skatteunddragelse og skattely skulle være centrale emner i det program, som Kommissionen kom med. Og det var det. "Vi har fået vedtaget ny lovgivning, f.eks. i forhold til Luxembourg, med automatisk udveksling af alle skatteafgørelser, og der er yderligere oprydningsarbejde på vej".

"Juncker skal stå til regnskab, men der er et strukturelt problem, for der sidder jo også nuværende regeringschefer og finansministre rundt omkring, som er mere eller mindre med til at opretholde skattely og skatteunddragelser".  

Jeppe Kofod håber, der kommer mere åbenhed ind i debatten om skattely, "for min erfaring er, at det hjælper".

Støtte til folkeligt arbejde på tværs af grænser
I de "20 Anbefalinger Til Mere Demokrati I Europa" slår projektet My!Europe til lyd for, at der skal mere støtte til folkeligt arbejde på tværs af grænser. Er Jeppe Kofod enig?

"Ja, det er jeg. Og der er også en masse ideer i jeres katalog, f.eks. folkemøde, som jeg synes, Parlamentet burde adressere. Det er en rigtig god ide, synes jeg".


Help Translate!

This article hasn't been translated to angļu, vācu, bulgāru, čehu, latviešu vai holandiešu yet or is open for improvments in these languages.

MyEurope! relies on volunteers to translate articles. Please press the button to help.

Translate this article!

Post your comment

Comments

No one has commented on this page yet.