TINA leren begrijpen

bern naron haloweenpvdaGLR 1229 64

Bernard Naron

De Europese Unie (EU) was nooit gestructureerd om herverdeling van inkomen te bevorderen, maar werd gebaseerd op het dienstbaar zijn aan meer economische samenwerking binnen één enkele markt; alwaar goederen, kapitaal, diensten en arbeid zich vrij over de grenzen kan bewegen. Dat is de achtergrond van de problemen waarmee wij heden ten dage geconfronteerd worden; zegt Bernard Naron, die de meest besproken spreker werd tijdens de Nederlandse My!Europe conferentie op het Kontakt der Kontinenten conferentie hotel te Soesterberg, net buiten Amersfoort.

Bernard Naron was een kandidaat parlementslid op de 2014 Europese Verkiezingen keuzelijst van de PvdA (Nederlandse Arbeiderspartij). Heden ten dage is hij bankier, werkzaam bij een Nederlands internationale bank in Luxemburg. Maar voor een bankier is jij verrassend kritisch, wanneer het gaat om neoliberalisme.

Neoliberalisme is een ideologie, zei hij, gebaseerd op het idee dat markten zelfregulerend zijn, des te meer je het aan de markten overlaat, des te meer welstand voor allen. Als consequentie moet de overheid worden gewantrouwd en haar budgetten maximaal gekort. Echter minder overheid betekent meer externe beïnvloeding voor het volk. En wat betekent meer “externe beïnvloeding”? Wel, zo legde hij uit, wanneer ik een bedrijf bezit en ik produceer medicijnen, dan is er kans op toxisch afval. Zou ik het dumpen in de rivier, omdat ik dat recht bezit, dan zal iemand anders – iemand buiten mijn productieketen – de vervuiling van de rivier er mee worden geconfronteerd.

TINAThere Is No Alternative (Er is geen alternatief) – was een favoriete uitdrukking van Margaret Thatcher, gebruikt om de sociaaldemocraten te bespotten, die stonden voor herverdeling, gelijkheid en welstand; en de meesten achtte dat vanzelfsprekend na de val van Sovjet Unie.

Echter, de werkelijkheid is dat kapitalisme niet zelfregulerend is, aldus Bernard Naron, verwijzende als voorbeeld naar het jaar 2008 De economische crisis ontwikkelde zich, omdat banken toxische producten hadden verkocht (gebundelde hypotheken zonder waarde, e.d.) en de waren geen controles om dat te stoppen.

Na de polder

In de naoorlogse periode, had de politiek in Nederland gewerkt met het “polder model” (een polder is een groep mensen samenwonend in een gebied dat omgeven is met dijken e.d.), alwaar consensus en samenwerking het resultaat veilig stelt, ongeacht alle verschillen.

“ In Nederland waren wij verbaasd toen het neoliberalisme kwam.” , zie Bernard Naron. “ In de jaren tachtig begonnen wij echt overtuigd te raken dat de staat het probleem was, zodat wij besloten tot privatisering van havens en allerlei vormen van infrastructuur, verwachtende dat dit ons een maximum winst zou opleveren ten einde de welvaartstaat te financieren. Zelfs de linkse politici begonnen dat te geloven.”

CETA

In de huidige situatie, meende Bernard Naron, dat de Wallonen gelijk hadden te protesteren tegen CETA, de “Comprehensive Economic Trade Agreement”  tussen Canada en de Europese Unie. “CETA is nog steeds TINA”, zei hij, “Het gaat om minder regels en over schaalvoordelen en over investeringen over de Atlantische Oceaan heen. – Maar wat de arbeiders betreft? En in welke mate zal het de maatschappij beschermen tegen de “externe beïnvloedingen” ?

In Nederland is een groep doende handtekeningen te verzamelen met de eis voor een referendum m.b.t. CETA, hopende daarmee de ratificatie door het Nederlandse parlement te blokkeren. Tot op heden hebben zij 2/3 van het benodigd aantal handtekeningen.

Dit zal een geheel ander referendum zijn dan datgene wat wij in april van dit jaar zagen tegen de EU overeenkomst met Oekraïne, zei Bernard Naron. Het Oekraïne referendum bracht allerlei soorten van protesten samen; tegen de overheid, tegen ongelijkheid in de samenleving en tegen de onzekerheid welke daaruit voortvloeien.

Niemand zegt: laat ons hen helpen

Wat het publieke vandaag de dag ziet zijn de fusies tussen bedrijven, fusies en fusies. De sociale coherentie verzwakt en zo ook de democratie. De oorspronkelijke belofte van de EU – welvaart in een democratische omgeving – is vervangen door TINA inclusief een serie van budgettering regels dat een land’s jaarlijks tekort niet meer mag zijn dan 3% per jaar en dat gelimiteerd tot 60% van het Bruto Nationaal Product (BNP). In crisistijden zou de overheid normaal gesproken de publieke fondsen inzetten om tegenwicht te vormen en nieuwe ontwikkelingen alsook banen te creëren, wordt echter geblokkeerd door de inflexibele regels van de EU, aldus Bernard Naron. De overheid wordt dus niet gezien als een oplossing, maar als een probleem.

Hij stelde verder dat er een vergelijkbaar probleem bestaat op het internationale Europese niveau: “Het echte probleem is niet dat dat sommige landen arm zijn, maar dat er grote onevenwicht bestaat in import & export; met Duitsland koploper zijnde met grote handelsoverschotten.

“Niemand zegt, laat ons hen helpen; laten wij schulden doorhalen zodat zij weer in concurrentie kunnen treden. En waarom niet? Wij leven onder de misvatting dat de overheid het probleem is. Dat is niet het geval, het is de extreem vrije handel.”

Heeft de Euro Europa sterker gemaakt? Bernard Naron zegt dat de Euro Europa heeft verzwakt en een vertrouwensverlies in Duitsland bij de andere staten. Nu kun je een toename waarnemen van Eurosceptisme, echter nog steeds geldt: “geen alternatief”.

Over zijn eigen landgenoten, zegt hij, dat ze meer provinciaals zijn geworden, meer naar binnen gekeerd. Wij zien onszelf niet meer als werelds. Er bestaat een onderbuik gevoel dat wij worden geëxploiteerd door een groep van slimme mensen.

Help vertalen!

Dit artikel is nog niet vertaald in het Duits, Deens, Bulgaars, Tsjechisch of Letlands of is in deze talen voor verbetering vatbaar.

My Europe! Werkt met vrijwilligers om de artikelen te vertalen. Druk op de ”help”toets .

Vertaal dit artikel!

Plaats reactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.